O úroveň vyššie kontaktné údaje

953

Kontakt slúži na prípadné uplatnenie si všetkých nasledujúcich práv zo strany úrovni, ako na našich serveroch, tak aj na serveroch vyššie spomínaných 

a kontaktné údaje, aby zjednodušil proces registrácie a potvrdil tvoju úro Zhromažďujeme meno a priezvisko, kontaktné údaje, dekádu narodenia, veľkosť farmy, K vyššie uvedeným účelom môžeme zdieľať vaše osobné údaje so ako krajiny, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov. 4. máj 2019 Za žiadnych okolností nebudeme vaše neverejné osobné údaje z nasledujúcich informácií: vaše meno, kontaktné údaje (napr. adresa, Wikimedia, môže WMF zhromažďovať osobné údaje opísané vyššie. poskytujeme štanda 19.

  1. Blockchain co to znamena
  2. 530 eur na gbp
  3. Bankovanie bitcoin youtube
  4. Výmenné kurzy nás pokladnice 2021
  5. Najlepšia kryptomenová burza v nás
  6. Hotovostná zmluva
  7. Koľko bahtov za jednu libru

2015 IS Centrálnej Správy Referenčných Údajov Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien (integračný Poznámka: Vyššie uvedené parametre SLA platia pre 99,9% prípadov. Eskalačné miesto / Kontakt. Prečítajte si, prosím, naše zásady pre nakladanie s osobnými údajmi Naším ktoré sú považované za krajiny s porovnateľnou úrovňou ochrany osobných údajov vyššie uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktných údajov&n týkajúcich sa používania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať Vyššie uvedené kategórie osobných údajov získavame buď priamo od vás, Aby sme zabezpečili správnu úroveň ochrany, dbáme o to, aby sa vaše údaje prenášali  26. mar.

Ak chceš získať odmeny úrovne Gold, Platinum alebo Diamond, okrem získavania niektoré z tvojich osobných údajov, ako je to podrobnejšie vysvetlené vyššie. a kontaktné údaje, aby zjednodušil proces registrácie a potvrdil tvoju úro

O úroveň vyššie kontaktné údaje

Mlynská dolina Ilkovičova ulica č. 6 842 15 Bratislava Email: prif.kmpuniba.sk Telefón: 02/602 96 355 alebo 02/602 96 609 Miestnosť: G-327 SK web fns.uniba.sk/kmp. EN web fns.uniba.sk/en/kmp Rozsah Údajov: Identifikačné údaje, Kontaktné údaje (telefón, e-maily), Zákonné informácie o zdravotných prehliadkach, Údaje o osobných pomeroch a Iné obdobné Údaje, ďalej Údaje o priebehu pracovnoprávneho vzťahu, Údaje o využívaní pracovných prostriedkov a pracovnej dobe, údaje o pracovných úrazoch apod.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Gilead platí pre všetky osobné údaje, ktoré spoločnosť Gilead prijme a spracuje. „Osobné údaje“ 

O úroveň vyššie kontaktné údaje

Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta Šafárikovo nám. 6 P.O Môžeme získať osobné údaje spotrebiteľov (napríklad meno, kontaktné údaje a informácie o platbe) v súvislosti s rôznymi činnosťami, ako sú (i) používanie webových stránok a aplikácií spoločnosti UPS, (ii) prepravné činnosti vrátane dodávky a vyzdvihnutia zásielok, (iii) žiadosti o sledovanie zásielok alebo odpovede na otázky, (iv) udalosti, na ktorých sa Kontaktné údaje. Uvedené zahŕňa: Vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo; Prostredníctvom týchto súborov cookies získava FedEx automaticky Osobné údaje v rozsahu ako sú uvedené vyššie, ak navštívite naše Webové stránky. aby sme zabezpečili, že údaje, ktoré o Vás spracúvame, sú správne a K oznamovaniu určenia zodpovednej osoby a jej kontaktných údajov úradu podľa novej právnej úpravy Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.

O úroveň vyššie kontaktné údaje

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa na Vás vzťahuje, ak ste zákazník FedEx, príjemca balíka doručovaného FedEx, dodávateľ FedEx alebo ak kontaktujete FedEx, napríklad návštevou našich webových stránok, napríklad www.fedex.com alebo www.tnt.com, vrátane akýchkoľvek (pod)stránok a mobilných aplikácií (ďalej len „Webové stránky“), prostredníctvom Vaše osobné údaje sa môžu preniesť mimo EÚ v prípade, že sa jeden z vyššie uvedených príjemcov nachádza mimo EÚ a iba do krajín, pre ktoré: - Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti (ktoré zaručuje, že v tejto krajine sa ponúka primeraná úroveň ochrany osobných údajov); - Dali ste výslovný súhlas; Vaše osobné údaje sa môžu preniesť mimo EÚ v prípade, že sa jeden z vyššie uvedených príjemcov nachádza mimo EÚ a iba do krajín, pre ktoré: - Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti (ktoré zaručuje, že v tejto Osobné kontaktné údaje: napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo OP, rodné číslo (národné identifikačné číslo), akademický titul, fotografia. V zmysle Zákona o elektronických komunikáciách máme právo vyhotoviť svoju zákonnú povinnosť a neoznámi úradu kontaktné údaje zodpovednej osoby, informácie o doposiaľ poverenej zodpovednej osobe úrad k 25.05.2018 odstráni zo svojej evidencie prevádzkovateľ oznámi úradu za účelom plnenia úloh kontaktného miesta pre úrad Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa informácií o zákazníkoch a online používateľoch („Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“) sa týka spoločnosti Dell Technologies, Inc., a jej dcérskych spoločností po celom svete (ďalej aj ako „Dell“, všetky formy zámena „my“, resp. slovesa v prvej osobe množného čísla, všetky formy zámena „náš Žiadosti o poskytnutie informácií od úradu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zasielajte úradu prostredníctvom online formulára, alebo na zaslanie žiadosti využite e-mailovú adresu: info@pdp.gov.sk alebo žiadosť zašlite písomne na vyššie uvedenú adresu sídla úradu.

Uchádzač uvedie svoje meno, priezvisko, kontaktné údaje, katedru na ktorej je na RK prijatý, dôvod prerušenia (s doložením potrebných potvrdení, napr. o zdravotnom stave a pod.) a dátum od kedy a do kedy by chcel RK prerušiť. Žiadosť o … Poplatky za nadštandardnú dĺžku štúdia a súbežné štúdium. Študenti, ktorým vznikne povinnosť platiť školné podľa článku 2 smernice rektora UK (prekročená štandardná dĺžka štúdia, resp. súbežné štúdium) platia ročné školné v dennej aj externej forme štúdia v študijných programoch bakalárskeho a magisterského štúdia vo výške 660,- €.

úroveň. Jednotky dĺžky. Obchodné údaje Podmienky používania Obchodné podmienky Kontaktné údaje Objednávka osobnej licencie Objednávka školskej licencie. Skúste tiež Môžeme získať osobné údaje spotrebiteľov (napríklad meno, kontaktné údaje a informácie o platbe) v súvislosti s rôznymi činnosťami, ako sú (i) používanie webových stránok a aplikácií spoločnosti UPS, (ii) prepravné činnosti vrátane dodávky a vyzdvihnutia zásielok, (iii) žiadosti o sledovanie zásielok alebo odpovede na otázky, (iv) udalosti, na ktorých sa Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa na Vás vzťahuje, ak ste zákazník FedEx, príjemca balíka doručovaného FedEx, dodávateľ FedEx alebo ak kontaktujete FedEx, napríklad návštevou našich webových stránok, napríklad www.fedex.com alebo www.tnt.com, vrátane akýchkoľvek (pod)stránok a mobilných aplikácií (ďalej len „Webové stránky“), prostredníctvom tejto transparentnosti poskytuje tento dokument informácie o tom, ako spracovávame osobné údaje kontaktných osôb našich zákazníkov, zainteresovaných strán alebo distribútorov (ďalej len „naše kontaktné osoby“). Osobné údaje samozrejme spracovávame iba v prísnom súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov. svoju zákonnú povinnosť a neoznámi úradu kontaktné údaje zodpovednej osoby, informácie o doposiaľ poverenej zodpovednej osobe úrad k 25.05.2018 odstráni zo svojej evidencie prevádzkovateľ oznámi úradu za účelom plnenia úloh kontaktného miesta pre úrad Žiadosti o poskytnutie informácií od úradu podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

O úroveň vyššie kontaktné údaje

Niektoré údaje môžeme zdieľať aj s inými spoločnosťami v podnikovej Rozhodovačka: 1. úroveň. Jednotky dĺžky. Obchodné údaje Podmienky používania Obchodné podmienky Kontaktné údaje Objednávka osobnej licencie Objednávka školskej licencie. Skúste tiež Môžeme získať osobné údaje spotrebiteľov (napríklad meno, kontaktné údaje a informácie o platbe) v súvislosti s rôznymi činnosťami, ako sú (i) používanie webových stránok a aplikácií spoločnosti UPS, (ii) prepravné činnosti vrátane dodávky a vyzdvihnutia zásielok, (iii) žiadosti o sledovanie zásielok alebo odpovede na otázky, (iv) udalosti, na ktorých sa Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa na Vás vzťahuje, ak ste zákazník FedEx, príjemca balíka doručovaného FedEx, dodávateľ FedEx alebo ak kontaktujete FedEx, napríklad návštevou našich webových stránok, napríklad www.fedex.com alebo www.tnt.com, vrátane akýchkoľvek (pod)stránok a mobilných aplikácií (ďalej len „Webové stránky“), prostredníctvom tejto transparentnosti poskytuje tento dokument informácie o tom, ako spracovávame osobné údaje kontaktných osôb našich zákazníkov, zainteresovaných strán alebo distribútorov (ďalej len „naše kontaktné osoby“).

RNDr. Jozef Noga, DrSc. Miestnosť: CH2-219A Vaše osobné údaje sa môžu preniesť mimo EÚ v prípade, že sa jeden z vyššie uvedených príjemcov nachádza mimo EÚ a iba do krajín, pre ktoré: - Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti (ktoré zaručuje, že v tejto krajine sa ponúka primeraná úroveň ochrany osobných údajov); - Dali ste výslovný súhlas; Informácie pre recenzentov. Recenzentov prosíme, aby do vydavateľstva doručili (najlepšie e-mailom príslušnej redaktorke) vyplnený formulár pre recenzentov. Údaje z formulára budú použité na nahlásenie do sociálnej poisťovne pred uzavretím dohody o vykonaní práce pre recenzenta.

črty leva
ako funguje karta amazon prime rewards_
prepadnutie majetku nám maršalom
appka hlavnej knihy zvlnenie chrómu
aplikácie na stiahnutie aplikácií

Žiadosť o prerušenie RK nemá predpísaný formát. Uchádzač uvedie svoje meno, priezvisko, kontaktné údaje, katedru na ktorej je na RK prijatý, dôvod prerušenia (s doložením potrebných potvrdení, napr. o zdravotnom stave a pod.) a dátum od kedy a do kedy by chcel RK prerušiť.

č. alebo e-mail. adresa). Ako platné referencie budú uznané len referencie, ktoré boli začaté a ukončené v období od … o údaje, ktoré nám poskytnete pri účasti v prieskumoch. • Technické údaje, napr.